နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်နီးပါးကြာအောင် ဖက်ဒရယ်အဆင့်အနေဖြင့် တရားဝင် ပြဌာန်းပေးထားသော တရားဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနိုင်ခွင့် Roe v. Wade ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် US တရားရုံးချုပ် (U.S Supreme Court) မှ တရား၀င်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါသည်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ အထိ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်အမှုကိစ္စအားလုံးနီးပါး သို့မဟုတ် အများစုမှာ တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ၆၂ % (62% of Americans) က အများနည်းတူ သဘောတူထောက်ခံထားသော်လည်း၊ ပြည်နယ် ၁၂ ခု (12 states have banned abortion) တွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ကို…

အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်လိုကာကွယ်ေစာင့်ရှောက်နိုင်မလဲ။…
အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်လိုကာကွယ်ေစာင့်ရှောက်နိုင်မလဲ။…
Advancing Justice – AAJC

Fighting for civil rights for all and working to empower #AsianAmericans to participate in our democracy.